13.11.2008

Skolen i digital utvikling

Her er det lagt inn korte kommentarer og referat til "Skolen i digital utvikling". Konferanse på Lillestrøm 13-14.11. Ikke komplett referat, stort sett i stikkordsform, egne meninger, mangelfullt og kritisk, men dog. De fleste presentasjonene er nå lagt ut.
Kvalitet i skolen. Hvilken rolle spiller IKT?: Lisbeth Rugtvedt
Gjennomgang av hovedpunkter i stortingsmelding 31. Lære mer, trives og mestre er 3 sentrale begrep.
Rikets tilstand innen IKT. Stor variasjon i skolene og skoleslagene. Trengs mer forskning på hvordan IKT kan utnyttes i skolen. Infrastruktur er relativt god. 60% av lærerne mener at IKT er et viktig verktøy. Tilfanget av læringsressurser er bra. Elevene har høy selvtillit ift bruk av IKT. Ikke entydig bilde av sammenheng mellom bruk av IKT og læringsutbytte, men undersøkelser i enkelte fag,f.eks. naturfag viser positiv sammenheng. Få undersøkelser på dette. Ikke metodene i seg selv men lærers kompetanse som er avgjørende for utbytte. Gode læremidler er avgjørende for å realisere Kunnskapsløftet.
Tiltak. Oppsummere Program for digital kompetanse. Etablere Senter for IKT i utdanningen i 2009 som skal bli en viktig aktør i og for norsk skole. IKT i underveis- og sluttvurderingen. Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. IKT integreres i den fagspesifikke etter- og videreutdanningen. Lærerkompetanse er nøkkelfaktoren.
Utdeling av ITUs kreativitetspris. Vinneren er Gosen skole og www.kreativfilm.no/
Generelt og lite nytt.
Terningkast 3

"...et avgjørende øyeblikk i utdanningens historie" Ledelse i den digitale skole. Svein Erik Fjeld
Anbefaler boka "The world is flat"(Thomas L Friedman). Den globaliserte kunnskapen. Kunnskap øker i volum og har mange nye arenaer. Utvikling må defineres ift kunnskap og hvordan denne brukes. Store og nye oppgaver i norsk skole; avgjørende tidspunkt. Screenagers(født i 1990-årene) har helt andre rammer og forutsetninger. De er ikke på web1.0 (f.eks. LMS) men web2.0 som er en helt annen arena og kultur. Fare for skolen dersom avstanden blir for stor. Kan medføre kulturkrasj. Skolen kan ikke styre men må lede denne forandringen. Skoleledelse er her viktig. Ledelse i den digitale skole stiller andre forutsetninger ift "gamle" faktorer. Ikke IKT i seg selv som er avgjørende, men bruk av IKT i spesifikke situasjoner. Innen IKT mangler det forskning på praktisk fagdidaktikk. Mer fokus på aktivitespedagogikk.
En god gjennomført presentasjon med tanke på å forstå the screenagers og hvilke utfordringer det gir i skolesammenheng. God tråd fra den spede digitale barndom. Fint foredrag med mange gode poeng. Er vi ved et skille i utdanningssektoren? Bloggen Tanker har et adskillig mer utfyllende innlegg fra dette foredraget
Terningkast 5

Skoleporten-et verktøy for skolelederen
Kort og dårlig presentasjon av Skoleporten. Lite nytt å hente. Skoleporten er et godt verktøy i skolevurderingsammenheng men dette ble for veikt.
Terningkast 1

IKT i grunnopplæringen. Hvilke anbefalinger har KS i ny eKommuneplan. Eva Lian
Uløste oppgaver/utfordringer er digitale skiller, helhetligskoleutvikling inkludert IKT, digital dannelse, bedre digitale ressurser, digital vurdering, mer utnyttelse av digitale verktøy, dokumentere læringsutbytte, formidling av erfaringer og gode eksempler. Skoleeier må vise vilje til å sette IKT på dagsorden. Her kan du lese mer om KS eKommuneplan
Dårlig presentasjon som ga lite nytt.
Terningkast 2

Hvordan kan bruk av LMS gi bedre læring for elevene? Egil Hartberg
Ikke så mye nytt mht bruk av LMS men en grei og sytematisk gjennomgang og refleksjon omkring emnet. Hadde fokus på de 5 områdene innleveringer, prosesskriving, digitale samtaler, testverktøy og samskriving. Ved bruk av innleveringer i LMS er sammensatte tekster et viktig stikkord. Ved prosesskriving er både selve prosessen og responsen dokumentert og samlet på et sted. Den digitale samtalen er bl.a. diskusjonsforum. Mange elever er passive i muntlige diskusjoner men deltar mer skriftlig på nettet. Testverktøy på LMS kan være nyttig i noen sammenhenger, særlig for å sjekke ren faktakunnskap. De aller fleste i salen er brukere av LMS og representerer skoler som har brukt LMS i flere år. Det var en grei presentasjon, dog uten de helt store nyhetene eller problemstillingene.
Terningkast 4

Nytt og nyttig: Norsk selvevaluering for skolene. Ottestad, Egeberg, Vik
ITU Mentor utvikler et system som skolene kan bruke til å evaluere egen virksomhet ift. bruk av IKT. De 6 områdene det er fokus på er ledelse og rammevilkår, ressurser, kartlegging og planlegging, digital kompetanse, pedagogisk praksis, og organisasjon. Evalueringsverktøyet frigjøres 1.12.2008 og kan fritt brukes av norske skoler.
Det var en god presentasjon av et verktøy som kan være nyttig, særlig når skolene skal utvikle strategiplaner for IKT. Les mer om ITUMentor og ITU.
Terningkast 4

World Beside- et læringslaboratorium for framtidens skole Morten Dælhen og Erlend Arge
Presentasjon av et læringsopplegg(energi/drivstoffkilder) som har form av strategispill og simuleringer. Foreløpig på prosjektplan. Finansiert av utdanningsetaten i Oslo. Nye konsept innen biologi (Livet på Librium) og fysikk(Fysikkfryd) er også under utprøving. Noen videregående skoler i Oslo-området prøver ut opplegget. Spørsmål 1 for meg er i hvilken grad skal spill brukes som læringsarena? Av og til kan det være hensiktsmessig. Spørsmål 2 er i hvilken grad de presenterte produktene fenger ungdommen. Kanskje, men det finnes mange gode tilsvarende opplegg på markedet. Men for all del; gi det en sjanse. Les mer om Worldbeside her.
Terningkast 3

The future is not what it used to be Mike Butler
Tok opp problemer ift at endringer i dag skjer raskt og at framtiden er mindre forutsigbar enn før. Dette gir store utfordringer for skoleledere. Presenterte Djanogly City Academy i Nottingham som er en svært framtidsrettet skole ift IKT. Engasjert og god foreleser. En skole det er verdt å besøke. Bloggen Tanketråder har et mer utfyllende kommentarer til dette foredraget
Terningkast 4

Aktiv bruk av elever Roger Wangberg
Stilte med elever fra barne- og ungdomsskoler. Beskrev erfaringer med å opprette og drifte en helt åpen wiki for 6 grunnskoler i Fet kommune. Tobinus(elev i 8.klasse) var med. Han er en støttespiller og ressursperson for Roger. Tobinus bidrar med å programmere og utvikle verktøy for wikien. Reflektert og teknisk dyktig elev. Roger viste eksempler på hvordan elevene laget wiki om konkrete emner(kroppen) og kombinasjon med It`s learning. Lite hærverk ift antall brukere/treff på sidene. Sara(lærer) presenterte wikis som 3. og 4.klassinger på Riddersand skole har laget. Eksempel; skolehverdagen vår oktober 2008. Veldig spennende og gode eksempler på bruk av wikis. Elevene satt online og laget wiki under presentasjonen. Trivlig og sjarmerende seanse og flotte wikis laget av veldig entusiastiske småttinger. Sjekk felleswiki til Fetskolene eller f.eks. wiki til Hovinhøgda skole
Terningkast 6

Samarbeid på weben. Google Apps i skolen Jesper Stormholt
Internett; deling av viten, gruppefellesskap, hastighet, nårsomhelst, hvorsomhelst. Konsumentteknologi øker voldsomt. Tilsvarende kurve i skolesammenheng er mindre bratt. Skolen bør fokusere på kreativitet og innhold og mindre på teknikk. Google apps standard er en pakke produkter som er gratis og reklamefrie. Google Apps Education Edition er også gratis og reklamefri for alle brukere. Sjekk Google Apps for generell informasjon. Google har mye bra å tilby skolene.
Terningkast 3

Digital dømmekraft Kjersti Fjørtoft
Personvernkommisjonen legger fram sin innstilling snart. Tok opp emner som kommisjonen har diskutert. Hva er personvern? Vern av personlig integritet, personopplysninger og privatlivets fred. En del betraktninger omkring begrepet integritet. Personvern for barn og unge dreier seg hovedsaklig om innsyn i skolehverdag og LMS, PC-overvåking, Kameraovervåking i skolegården, Barn og unges holdninger og digital dømmkraft, digital mobbing, bruk og misbruk av bilder og opplysninger om barn. Her kan du lese noen dokumenter gitt ut av kommisjonen. Selve presentasjonen var langsom og det mest matnyttige kom mot slutten. Bloggen Tanker har et adskillig mer utfyllende innlegg fra dette foredraget
Terningkast 3

Eksternalisering og internalisering: En kulturhistorie om læring Thomas Eriksen
Et fyrverkeri av en forelesning med tempo og innhold som vanskelig lar seg referere. Veldig underholdende og mange gode poeng. Går derfor rett til
Terningkast 5

1 kommentar:

Viers naturfagblogg sa...

God presnetasjon av onferansen, oversiktlig, du er flinkt til å legge lenker til andre sider, (kanskje litt juks å ikke skrive mer selv?)